Yoga

Yoga är ett sätt att leva, ett sätt att använda kroppen och sinnet för att uppnå balans. Det är ett tillstånd som förenar kropp, ande och själ. Yoga binder samman; det yttre med det inre, det mentala med det fysiska och genom detta uppnås frihet, ro, balans, lycka, och slutligen Samadhi, det högsta. Genom att medvetet och ödmjukt lyssna inåt lär man känna sig själv och sin omgivning. Genom fysiska övningar, asanas, genom medveten andningsteknik, pranayama och genom meditation och tankemönster så formas yogan att bli en helhet som skapar förutsättningar till en människa i harmoni.

Yoga nämndes i skrifter, Vedas redan 2500 år f. Kr. och är en av världens kanske äldsta läror där hela människan är i fokus. Idag kan yogan se väldigt olika ut, då det under lång tid vuxit fram olika stilar, gemensamt för dem alla är dock den centrala andningen, medvetenheten och tanken att lyssna inåt för att uppnå förening mellan det individuella jaget, Jiva med det absolut rena medvetandet, Brahman. Yogastilarna kan vara mer fysiska eller mer meditativa men alla vill de uppnå inre stillhet.

Syftet med yogaträningen är att finna inre och yttre styrka, den mentala och den fysiska och uppnå det genom medveten andning och fysisk rörelse. Yogan vill finna balans i olikheter, finna en balans och en harmoni i allt du gör och det sätt du väljer att leva ditt liv på. Yogan är ett redskap att luta sig mot och som ska göra det lätt att leva ett bra liv. Livet går som i cirklar, ibland går det upp och allt bara flyter på och allt känns enkelt och lätt, ibland går det ner, känns tungt och man stöter på hinder, så är det även i yogan, men vissheten om att det alltid går runt gör att vi kan slappna och släppa taget och ha tro på att vi kommer tillbaka upp igen. Oavsett varför du väljer att yoga så får du något extra på köpet.

”Yoga-klasserna har för mig inte bara varit en träning utan en extremt viktig paus i vardagen och ett tillfälle att samla kraft till allt som händer i livet, vilket jag är otroligt tacksam för.”
Helena Å

Din epost adress blir aldrig publicerad eller delad till andra. Obligatoriska fält är markerade *

*

*